Verksamhet

Hos oss  på Vidbynäs Golf Club finns det något för alla. Oavsett om du är junior senior är det viktigaste att du trivs och har kul med dina golf. Välkommen.  

Verksamhetsinriktning

  • Inom Vidbynäs Golf AB skall medlemmarnas intresse för idrotten golf tillgodoses.
  • Klubben och anläggningen skall utgöra en social samlingspunkt för medlemmarna och vara en hemvist för golfare och deras familjer.
  • Klubben skall bedriva en inkluderande verksamhet och verka för att fler kvinnor blir medlemmar.
  • Verksamheten skall kännetecknas av god klubbanda och hög aktivitet.
  • Golfare på alla nivåer i medlemsleden skall erbjudas möjligheter att utveckla sitt golfspel via träning.
  • Våra ungdomar skall ha möjlighet att utvecklas mot elitnivå under fortsatt tillhörighet i klubben.
  • Klubben skall besitta en stabil och problemfri ekonomi.
  • Klubbens goda namn skall nämnas med respekt i golfkretsar. För att uppnå ovanstående skall vår verksamhet i alla dess delar kännetecknas av högsta kvalitet.