Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2014 Idrottsverksamheten

 

Sammansättning:

Ansvarig för idrottsverksamheten i styrelsen, pills junioransvarig, price viagra lagkaptenerna för respektive lag i seriespel.

PRO och klubbchef

Möten:

Utvärdering och planeringsmöte oktober. Planeringsmöte februari inför verksamhetsåret.

Verksamhet 2014:

Träning med PRO utökas

Få fler knattar och juniorer i verksamheten

Deltagande i division spel för herr och damlag

Deltagande i SÖGDF seriespel för Damer och Herrar H35, herbal H45, H55, H65 och H70

Deltagande i Mellansvenska Veteranserien H65

Budget

 

Aktivitet                                     Intäkter             Utgifter                                      
Seriespel alla lag SÖGDF + SGF                              16.000:-

Tävlingskostnader SGF seriespel                            12.000:-
Juniorverksamheten   
Tävlingskostnader junior                                         22.000:-

Utbildning junior                                                         2.000:-

Övriga kostnader junior                                             2.000:-

Totalt: 54.000:-                                                                                                         -

Aktivitetskalender 2014

Aktivitet                                                                                          Slutdatum         Ansvarig

Planeringsmöte februari 2014                                                           2014-02-28                Sten

Verksamhetsplan för 2014                                                               2014-03-01                   Sten

Utvärdering och planeringsmöte                                                       2014-10-16                Sten

Verksamhetsplan 2015 inklusive budget                                          2014-10-20               Sten

Verksamhetsberättelse för 2014               2014-10-31